Żuraw Liebherr zwiększy operacyjność w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A.

To największa od 30 lat inwestycja w sprzęt tego formatu w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A.. Z fabryki w Rostocku przypłynął mobilny żuraw portowy Liebherr LHM 550, jeden z największych w swojej klasie.

Jubileuszowy bo trzysetny, model żurawia Liebherr LHM 550 pracuje już na Nabrzeżu Dworzec Drzewny.

Spektakularna maszyna posiada 72 koła, jest w pełni mobilna i znacząco wpłynie na operacyjność prac w spółce, która do dyspozycji ma teren o łącznej powierzchni 89 hektarów, w tym pięć kilometrów nabrzeży zlokalizowanych w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku.

Żuraw Liebherr LHM 550 to maszyna mobilna, która może się poruszać w wyznaczone miejsca robocze wzdłuż nabrzeża Rudowego i Dworca Drzewnego. Maszyna obsługuje takie ładunki jak węgiel, koks i złom. Bez wątpienia poprawi się szybkość operacji, co z kolei wpłynie na ratę przeładunkową. Dzięki temu klienci mogą liczyć na zdecydowanie szybszą obsługę zakontraktowanych jednostek. Urządzenie realizuje już operacje przeładunkowe na nabrzeżu Rudowym oraz nabrzeżu Dworzec Drzewny.

Inwestycja była możliwa dzięki finansowaniu z Agencji Rozwoju Przemysłu. Wartość żurawia to prawie 18 mln złotych.

Spółka w 2021 roku aktywnie inwestowała. Łączna wartość inwestycji w infrastrukturę i suprastrukturę w 2021 roku  to ponad  32 mln zł. Zakupione zostały m.in. dwie ładowarki Volvo L260H, koparka długoramieniowa placowa Liebherr LH40m, Loco-traktor 9C 160 Orion do poprawy bezpieczeństwa w zakresie manewrów i szybkiego przemieszczania się pomiędzy nabrzeżami.

Spółka zmodernizowała również place przeładunkowe w ramach terenu obejmującego Basen Górniczy.