Port Gdański

Eksploatacja

Jesteśmy największym i najbardziej uniwersalnym operatorem przeładunkowym w polskich portach morskich.

Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków towaru w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony).

5 km Nabrzeży

Zlokalizowanych wzdłuż wejścia do wewnętrznego Portu Gdańsk, na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych.

Hub Komunikacyjny

Dogodne umiejscowienie i bogata infrastruktura drogowa i kolejowa umożliwiają sprawny transport towarów.

Certyfikaty Jakości

Certyfikaty ISO 9001:2015, GMP+B3 oraz ISPS są gwarantem wysokiej jakości i bezpieczeństwa naszych usług.

Nasza oferta

Port Gdański

Nabrzeża

Dysponujemy 8 nabrzeżami o łącznej długości eksploatacyjnej 5 km usytuowanymi wzdłuż Ujścia Martwej Wisły.

Posiadamy dogodny dojazd do Autostrady A1, oraz dróg S7 i S6, a dwie stacje kolejowe umożliwiają sprawny przeładunek towarów również w relacji kolejowej. Kliknij w poniższy przycisk, by poznać szczegóły warunków technicznych poszczególnych nabrzeży.

Port Gdański

Towary i usługi

Jako najbardziej uniwersalny operator przeładunkowy w polskich portach morskich oferujemy szeroki wachlarz obsługiwanych grup towarowych oraz usług.

Obsługujemy takie towary jak węgiel i koks, stal i wyroby stalowe, złom, konstrukcje, maszyny, samochody, nawozy oraz wiele innych. By dowiedzieć się więcej, kliknij w poniższy przycisk.