Oferowane usługi

Ikona

Przeładunki

Przeładunki pomiędzy różnymi środkami transportu (lądowymi i morskimi)

Ikona

Mocowanie

Mocowanie ładunków na środkach transportu lądowego i morskiego

Ikona

Składowanie

Składowanie towarów międzyprzeładunkowe i długoterminowe składowanie towarów

Ikona

Obsługa

Obsługa ładunków manipulacje ładunkami, w tym sortowanie, znakowanie i przepakowywanie

Ikona

Cumowanie

Cumowanie – obsługa nabrzeżna różnego rodzajów statków i jednostek

Ikona

Konsulting

Usługi konsultingowe – odnośnie obsługi i zabezpieczenia ładunków w transporcie lądowym i morskim

Obsługiwane grupy towarowe

Drobnica


Nowoczesne możliwości przeładunkowe decydują̨ o wielofunkcyjności gdańskiego portu. Najlepszym tego przykładem są̨ przeładunki drobnicowe: obejmują̨ m.in. sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, ale również wyroby hutnicze oraz inne towary konfekcjonowane na palety big bagi czy worki.

Drobnica konwencjonalna przeładowywana jest na większości nabrzeży. Nabrzeża Wolnego Obszaru Celnego specjalizują̨ się̨ w obsłudze owoców cytrusowych oraz ryb mrożonych. Na nabrzeżu Oliwskim, Wiślanym oraz Basenie Górniczym przeważają wyroby hutnicze. Obsługiwane są̨ także sztuki ciężkie i ponadgabarytowe. Dzięki zlokalizowanym na Nabrzeżu Wiślanym Granicznym Posterunkom Kontroli Weterynaryjnej, ładunki pochodzenia zwierzęcego przechodzą̨ szczegółową kontrolę zgodnie z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej. Infrastruktura PGE S.A. przystosowana jest również do obsługi statków typu ro-ro. Na terenie Wolnego Obszaru Celnego zlokalizowana jest baza przeładunku samochodów osobowych. To wyjątkowo korzystna lokalizacja, głownie ze względu na możliwość składowania ładunku przez nieograniczony czas, bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku, jak również odprawy celnej ładunku partiami.

Węgiel i koks


Przeładunek węgla w PGE S.A. odbywa się̨ głównie na nabrzeżach Basenu Górniczego.

Zmechanizowanie nabrzeży umożliwia obsługę̨ węgla w relacji importowej i eksportowej. Basen charakteryzuje wysoka wydajność́ przeładunku oraz bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej.

Roczna ilość́ węgla przeładowywanego w PGE S.A. starczyłaby niemalże na cały rok funkcjonowania elektrowni.

Towary Masowe


Najbardziej różnorodną̨ pod względem gatunkowym grupę̨ towarową w Porcie stanowią̨ pozostałe ładunki masowe. Obejmują̨ towary takie jak m.in.: kruszywa, siarkę̨ granulowaną, biomasę̨, wapno, skaleń́, bentonit, fosforyty i melasę̨.

W ciągu ostatnich 3 lat w Porcie Gdańsk przeładowano kruszywa w ilości wystarczającej na budowę̨ 163 km autostrady, czyli długości odpowiadającej trasie Gdańsk-Toruń.

Uniwersalność wyposażenia nabrzeży pozwala obsługiwać towary z tej grupy w kilku miejscach Portu Wewnętrznego jednocześnie.