W sierpniu pracownicy PGE mieli przyjemność obsługiwać na Basenie Górniczym jeden z najbardziej pro ekologicznych i  zarazem zaawansowanych jednostek na Świecie.
Wyjątkowość  m/v VIKKI –  160m masowca, pływającego pod banderą fińską , cumjącego przy Nabrzeżu Rudowym, wynika z unikalnego systemu zasilania. Statek jest napędzany przez LNG , czyli gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia. Od niedawna LNG jest wykorzystywany jako paliwo do zasilania jednostek pływających ze względu zarówno na ekonomię jak i ekologię.
To zielone paliwo oferuje znacząco zmniejszone emisje szkodliwych substancji do atmosfery w porównaniu do tradycyjnych paliw okrętowych, takich jak morski olej napędowy czy tzw. paliwo ciężkie.Ostatnio daje się zauważyć trend wyposażania coraz większej liczby projektowanych i nowo budowanych statków, szczególnie mających operować na Bałtyku i Morzu Północnym, w systemy napędowe z silnikami zasilanymi LNG. Używając gazu ziemnego zamiast tradycyjnych paliw okrętowych, można obniżyć emisję tlenków siarki i azotu (SOx, NOx) oraz cząstek stałych (np. sadzy) nawet o 80 proc., a CO2o 15 do 25 proc.

Wracając jeszcze do wizyty  m/v VIKKI w PGE w ubiegłym miesiącu , warto zwrócić uwagę na ratą wyładunkową na poziomie 12 tysięcy ton na dobę jaką udało się uzyskać przy tej jednostce, co pozwoliło obsłużyć 25 tysięcy ton ładunku w niecałe 2 dni.

Na koniec pragniemy załączyć podziękowania dla  załogi m/v VIKKI za odwiedziny w naszym porcie, a naszym kolegom z Pionu Operacyjnego PGE  za sprawną obsługę!