Operator portowy Port Gdański Eksploatacja S.A. finalizuje rok z historycznymi wynikami
w przeładowanych towarach. Spółka ma szansę zakończyć ten rok na poziomie 6,5 mln ton przeładunków, czyli ponad dwukrotnie wyższym wynikiem w porównaniu z zeszłym rokiem. Wpływ na wynik ma wojna w Ukrainie i embargo na surowce energetyczne.

W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 6 mln ton ładunków, w tym m.in. drewno, (200 tys. ton), drobnicę (1,2 mln ton), zboża (416 tys. ton), węgiel i koks (3,6 mln ton), rudę żelaza (170 tys. ton). Największe wzrosty zanotowano w węglu (wzrost o 295%) i drewnie (wzrost o 902%). Spółka rozpoczynała ten rok z przeładunkami na poziomie 150 tys. ton miesięcznie, a zakończy go osiągając wynik blisko 950 tys. ton miesięcznie. Łącznie przeładowano w spółce ponad 650 tys. ton towarów
z Ukrainy, w tym blachę w kęsach, kęsy, rudę żelaza i surówkę.

– W odpowiedzi na potrzeby związane z importem węgla do naszego kraju zwiększamy powierzchnię placów składowych, jak również inwestujemy w mobilny sprzęt przeładunkowy, co bezpośrednio przekłada się na zwiększone możliwości przeładunkowe i szybkość operacji – wyjaśnia Paweł Nowak, prezes PG Eksploatacja S.A. (dalej PGE S.A.)

W lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, zakupionych przez PGE S.A. – Liebherr LHM – 550. W czerwcu i sierpniu 2023 na nabrzeże trafią kolejne dwa żurawie LHM – 550. Inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększyły i zwiększą
w przyszłości możliwości przeładunkowe spółki.

Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską sprawiły, że PGE S.A. przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków 24h/ 7 dni
w tygodniu. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Absolutnie rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca.

– To był dla nas wyjątkowo wymagający rok w trakcie, którego wspólne zrealizowaliśmy ponadprzeciętny wynik. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu w tym roku podwoiliśmy nasze przeładunki i każdego miesiąca bijemy kolejne rekordy – mówi Paweł Nowak, prezes PG Eksploatacja S.A.

Tylko w tym roku ze względu na obecną sytuację geopolityczną i potrzebę składowania węgla
na terenie operatora PG Eksploatacja S.A., ZMPG S.A. wykonał utwardzenia dodatkowych powierzchni pod place składowe o łącznej powierzchni 100 000,00 m2 jak również modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej o łącznej długości 1367,00 m.b. W ramach współpracy ZMPG i PGE aktualnie trwają prace mające na celu utwardzenie kolejnych 42 000,00 m2. terenów. Łączna wartość inwestycji spółki w place składowe to 11,7 mln zł.