Pliki
do pobrania

Regulaminy i instrukcje
Plik Opis Rozmiar
Regulamin współpracy i taryfa Regulamin współpracy z kontrahentami zlecającymi usługi Spółce Akcyjnej Port Gdański Eksploatacja 358 KB Pobierz
Regulamin ruchu pojazdów i pieszych po terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. Regulamin ruchu pojazdów i pieszych po terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. 1,13 MB Pobierz
Regulamin E-faktur Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 158 KB Pobierz
Regulamin bocznicy kolejowej - Basen Górniczy Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. - Rejon Basen Górniczy 21.9 MB Pobierz
Schemat bocznicy kolejowej - Wiślane i Szczecińskie Schemat bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży Wiślanego i Szczecińskiego 3 MB Pobierz
Regulamin bocznicy kolejowej - Wiślane i Szczecińskie Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży Wiślanego i Szczecińskiego 16.4 MB Pobierz
Regulamin bocznicy kolejowej - WOC1, WOC2, Oliwskie Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży WOC1, WOC2 i Nabrzeża Oliwskiego 15.9 MB Pobierz
Instrukcja BHP Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. 581 KB Pobierz
Instrukcja BHP dla odwiedzających Zasady bezpiecznego przebywania odwiedzających na terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. 682 KB Pobierz
Instrukcja obsługi dot. pracy w magazynie Procedury eksploatacyjne załadunku i wyładunku towaru w magazynach przy wykorzystaniu transportu samochodowego 357 KB Pobierz
Informator obsługi tankowców Informator dotyczący obsługi tankowców przy Nabrzeżu Szczecińskim 265 KB Pobierz
Certyfikaty
Plik Opis Rozmiar
GMP+ B3 Magazynowanie i przeładunek pasz dla zwierząt / GMP+ B3 "Handel, skup, magazynowanie i przeładunek" 2.9 MB Pobierz
ISPS Potwierdzenie zgodności obiektu portowego w ramach kodeksu ISPS 1.3 MB Pobierz
Pozwolenia magazynowe Pozwolenie na prowadzenie magazynów czasowego składowania 5.2 MB Pobierz
Świadectwa bocznic Świadectwa Bezpieczeństwa bocznic kolejowych dla użytkownika Port Gdański Eksploatacja S.A. 2.2 MB Pobierz
Wagi Świadectwa legalizacji i deklaracje zgodności wag 4.2 MB Pobierz
Formularze
Plik Opis Rozmiar
Formularz parking Formularz zgłoszeniowy wjazdu na teren PGE S.A. 61 KB Pobierz
Zlecenie A Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia A 183 KB Pobierz
Zlecenie AC Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia AC 248 KB Pobierz
Zlecenie B Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia B 245 KB Pobierz
Formularz akceptacji E-faktury Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej 157 KB Pobierz
Formularz cofnięcia akceptacji E-faktury Oświadczenie o wycofanie akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej 126 KB Pobierz
Formularz reklamacji Zgłoszenie reklamacyjne 18 KB Pobierz
logo PGE

  

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl