Port Gdański Eksploatacja S.A.

Spółka jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego, umiejscowionego wzdłuż odcinka Martwej Wisły i Kanału Portowego i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym i Wolnym Obszarze Celnym. Operacje przeładunkowe wykonuje na 8 nabrzeżach: WOC I, WOC II, Oliwskie, Wiślane, Szczecińskie, Węglowe, Rudowe i Administracyjne.

Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdziecie Państwo na dalszych stronach.

Zapraszamy do współpracy!PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk

NIP 583-000-47-74; KRS 0000365475; Regon P 190562236

Kapitał zakładowy: 14,571,900 pln

Internet:   www.pge.pl;   e-mail:   pge@pge.pl

Współrzędne GPS: 54°22'55''N 18°40'28''E


Sekretariat główny:

Tel.: (+48 58) 737 63 00

Fax: (+48 58) 737 67 69

Dyspozytorzy (całodobowo):

Tel.: (+48 58) 737 71 03
Fax: (+48 58) 737 71 77
Aplikacja awizacji środków transportu

Prezentacja spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. (PDF)

Warunki oraz wysokość opłat za usługi świadczone przez
PGE S.A. reguluje:
Taryfa (Regulamin współpracy z Kontrahentami) (PDF)


Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja S.A. (PDF)

Informator o terminalach masowych obsługiwanych przez Port Gdański Eksploatacja S.A. (PDF)

Informator dotyczący obsługi tankowców przy Nabrzeżu Szczecińskim (PDF)

Zlecenie A (pdf), Zlecenie A/C (pdf), Zlecenie B (pdf).

Interaktywne Zlecenia:
IZlecenie A (pdf), IZlecenie A/C (pdf), IZlecenie B (pdf).

Przetargi i oferty

Instrukcja BHP (pdf)

UWAGA kierowcy! Zasady wyładunku i załadunku towarów w magazynach paszowo-zbożowych Port Gdański Eksploatacja S.A. (pdf)