PGE - Port Gdańsk Eksploatacja

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

2020-02-25 0 Comments uncategorized
Port Gdański Eksploatacja S.A. („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 12.02.2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2019 r., a także wpisu strony internetowej Spółki.
Tags:

Post A Comment

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl