Oferowane Usługi

Obsługiwane grupy towarowe
Drobnica

    

Nowoczesne możliwości przeładunkowe decydują̨ o wielofunkcyjności gdańskiego portu. Najlepszym tego przykładem są̨ przeładunki drobnicowe: obejmują̨ m.in. sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, ale również wyroby hutnicze oraz inne towary skonfekcjonowane na palety big bagi czy worki.

Drobnica konwencjonalna przeładowywana jest na większości nabrzeży. Nabrzeża Wolnego Obszaru Celnego specjalizują̨ się̨ w obsłudze owoców cytrusowych oraz ryb mrożonych. Na nabrzeżu Oliwskim, Wiślanym oraz Basenie Górniczym przeważają wyroby hutnicze. Obsługiwane są̨ także sztuki ciężkie i ponadgabarytowe. Dzięki zlokalizowanym na Nabrzeżu Wiślanym Granicznym Posterunkom Kontroli Weterynaryjnej, ładunki pochodzenia zwierzęcego przechodzą̨ szczegółową kontrolę zgodnie z obowiązującymi standardami Unii Europejskiej.

Infrastruktura PGE S.A. przystosowana jest również do obsługi statków typu ro-ro. Na terenie Wolnego Obszaru Celnego zlokalizowana jest baza przeładunku samochodów osobowych. To wyjątkowo korzystna lokalizacja, głownie ze względu na możliwość składowania ładunku przez nieograniczony czas, bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku, jak również odprawy celnej ładunku partiami.


Węgiel i koks

Przeładunek węgla w PGE S.A. odbywa się głównie na nabrzeżach Basenu Górniczego.

Zmechanizowanie nabrzeży umożliwia obsługę węgla w relacji importowej i eksportowej. Basen charakteryzuje wysoka wydajność przeładunku oraz bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej.

Roczna ilość węgla przeładowywanego w PGE S.A. starczyłaby niemalże na cały rok funkcjonowania elektrowni.


Towary Masowe

      

Najbardziej różnorodną pod względem gatunkowym grupę towarową w Porcie stanowią pozostałe ładunki masowe. Obejmują towary takie jak m.in.: kruszywa, siarkę granulowaną, biomasę, wapno, skaleń, bentonit, fosforyty i melasę.

W ciągu ostatnich 3 lat w Porcie Gdańsk przeładowano kruszywa w ilości wystarczającej na budowę 163 km autostrady, czyli długości odpowiadającej trasie Gdańsk-Toruń.

Uniwersalność wyposażenia nabrzeży pozwala obsługiwać towary z tej grupy w kilku miejscach Portu Wewnętrznego jednocześnie.

logo PGE

  

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl