Basen Górniczy

Przy nabrzeżach Basenu Górniczego realizowane są przeładunki towarów masowych suchych, masowych płynnych, złomu, maszyn, konstrukcji, wyrobów stalowych i drobnicy zjednostkowanej.

 • Długość statku:
  do 225 m
  Maks. zanurzenie:
  10,6 m
 • Długość eksploatacyjna nabrzeży:
  - Węglowe - 780 m
  - Rudowe - 695 m
  - Administracyjne - 125 m
 • Place składowe i zasobnie odkryte:
  - ok. 430.000 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2 do 10 t/m2
  - ok. 3.500 m2 o maks. dopuszczlanym obciążeniu do 2 t/m2

Nabrzeże Szczecińskie

Nabrzeże Szczecińskie przystosowane jest do obsługi przeładunku kontenerów, maszyn, konstrukcji, wyrobów stalowych i drobnicy zjednostkowanej.

 • Długość statku:
  do 225 m
  Maks. zanurzenie:
  10,6 m
 • Długość eksploatacyjna nabrzeża:
  365 m
 • Magazyny:
  - ok. 4 800 m2
 • Place składowe:
  - ok. 24.500 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu do 10 t/m2
  - ok. 24.000 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu do 4,5 t/m2

Nabrzeże Oliwskie

Głównymi grupami towarowymi przeładowywanymi na Nabrzeżu Oliwskim są wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche, zboża, nawozy i pojazdy.

 • Długość statku:
  do 225 m
  Maks. zanurzenie:
  10,6 m
 • Długość eksploatacyjna nabrzeża:
  600 m
 • Magazyny kryte drobnicowo-masowe:
  - ok. 11.700 m2 o maks. dopuszczlanym obciążeniu od 2,5 to 5 t/m2
 • Place składowe:
  - ok. 31.200 m2

Nabrzeże Wiślane

Jest to nabrzeże przygotowane do obsługi takich towarów, jak maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche oraz inne masowe.

 • Długość statku:
  do 225 m
  Maks. zanurzenie:
  10,20 m
 • Długość eksploatacyjna nabrzeża:
  1 160 m
 • Magazyny kryte drobnicowo-masowe:
  - ok. 11.700 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu od 3 do 5 t/m2
 • Place składowe:
  - ok. 41.500 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2

WOC

Prowadzona jest tu przede wszystkim działalność w zakresie przeładunku samochodów, pojazdów, maszyn, konstrukcji, wyrobów stalowych, drobnicy zjednostkowanej i kontenerów.

 • Długość statku:
  do 170 m
  Maks. zanurzenie:
  8,40 m
 • Długość eksploatacyjna nabrzeży:
  - WOC I - 566 m
  - WOC II - 600 m
 • Dostępna rampa RO-RO
 • Place składowe:
  - ok. 60.000 m2 o maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2
logo PGE

  

Zapraszamy do współpracy

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

Zadzwoń

+48 58 737 63 00

Napisz

pge@pge.pl