port gdański eksploatacja

Złoty Płatnik 2015

W plebiscycie Złoty Płatnik 2015 spółka Port Gdański Eksploatacja spełniła wszystkie rygorystyczne kryteria procesu weryfikacyjnego. Uzyskała wysoki Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI), a analizy dokonane przez firmę Euler Hermes potwierdzają, ze wszystkie zobowiązania płatnicze dokonywane były rzetelnie i terminowo.