port gdański eksploatacja

Wymogi podawania informacji o VGM.

W związku z wprowadzeniem przez IMO z dniem 1 lipca 2016 roku wymogu podania informacji o VGM (Veryfied Gross Mass – zweryfikowana waga brutto kontenera), bez której kontener nie będzie załadowany na statek, informujemy że spółka Port Gdański Eksploatacja posiada odpowiednie i legalizowane wagi samochodowe i wagę kolejową. Waga kolejowa i dwie wagi samochodowe znajdują się na terenie Basenu Górniczego, pozostałe wagi samochodowe znajdują się na terenie Nabrzeża Oliwskiego oraz Nabrzeża Wiślanego. Wszystkie wagi spełniają wymagania w zakresie dokładności klasy III. Certyfikaty dotyczące wag znajdują się na niniejszej stronie.

W celu uzgodnień związanych z ważeniem kontenera prosimy o kontakt na następujący adres mailowy: joanna.kosek@pge.pl

Więcej informacji o VGM (pdf)