port gdański eksploatacja

Przetargi i ogłoszenia

Oferta pracy Dźwignicowy (pdf)

Oferta pracy Operator (pdf)

Zapytanie ofertowe na zakup ładowarki teleskopowej

Oferta pracy Specjalista ds. Controllingu (pdf)

Oferta pracy Sztauer

Komunikat ws. powołania Prezesa Zarządu (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na organizację transportu (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na transport przekładni i łożysk do Węgier (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę listw zębatych (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę łożysk (pdf)

Zarządu Port Gdański Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę i serwis – żurawia samojezdnego o masie eksploatacyjnej 42-50 ton w ilości 2 szt (nr TS/3/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zarząd Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę – ciągnika terminalowego ro-ro w ilości 1 szt (nr ET/a5/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zarządu Port Gdański Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę i serwis – żurawia samojezdnego o masie eksploatacyjnej 42-50 ton w ilości 2 szt (nr TS/2/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie ws. napraw żurawi szynowych (pdf)

Ogłoszenie ws. prac eksploatacyjno-konserwacyjnych oświetlenia zewnętrznego (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę desek sosnowych (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę desek bukowych (pdf)

Przetarg na wieloletnią poddzierżawę Obiektu Budowlanego „Elewator zbożowy Nr 2” (pdf)