port gdański eksploatacja

Przetargi i ogłoszenia

Ogłoszenie ws. dostawy lin stalowych (pdf)

Zarządu Port Gdański Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę i serwis – żurawia samojezdnego o masie eksploatacyjnej 42-50 ton w ilości 2 szt (nr TS/3/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zarząd Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę – ciągnika terminalowego ro-ro w ilości 1 szt (nr ET/a5/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zarządu Port Gdański Eksploatacja S.A. unieważnia Przetarg Nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę i serwis – żurawia samojezdnego o masie eksploatacyjnej 42-50 ton w ilości 2 szt (nr TS/2/2017) zgodnie z ust. 2a Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie ws. napraw żurawi szynowych (pdf)

Ogłoszenie ws. prac eksploatacyjno-konserwacyjnych oświetlenia zewnętrznego (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę desek sosnowych (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert na dostawę desek bukowych (pdf)

Ogłoszenie ws. transportu wewnątrzportowego (pdf)

Ogłoszenie ws. składania ofert dot. zakupu odzieży roboczej (pdf)

Przetarg na dostawę drewna sztauerskiego (pdf)

Przetarg na wieloletnią poddzierżawę Obiektu Budowlanego „Elewator zbożowy Nr 2” (pdf)

Wykaz sprzętu zmechanizowanego do sprzedaży w 2016 roku (pdf)