port gdański eksploatacja

Nowy regularny serwis ro-ro.

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2016, jako operator portowy zaczynamy obsługiwać regularny serwis statków ro-ro należących do saudyjskiego armatora Bahri General Cargo. W ramach serwisu NCON statki będą zawijać do portów europejskich oraz portów Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej. Obsługa serwisu odbywać się będzie na Nabrzeżu Oliwskim. Statki ro-ro wyposażone są w rampę burtową (w systemie ro-ro istnieje możliwość załadunku ładunków do 50 ton) oraz w dwa dźwigi (120 ton). Dostępne jest miejsce dla kontenerów (300 TEU). Możliwy jest załadunek samochodów osobowych, pojazdów , maszyn z własnym napędem – na kołach , kontenerów , ładunków break bulk na rolltrailerach/ lub w systemie lo-lo. Jako operator portowy oferujemy kompleksową obsługę ładunków na nabrzeżu oraz na statku (mocowanie).

Lista agentów Bahri General Cargo – http://www.bahri.sa/Online-Services/Agents.aspx
Informacje o statkach – http://www.bahri.sa/Fleet/Fleet-Overview.aspx

ROZKŁAD ZAWINIĘĆ NA NAJBLIŻSZE PÓŁ ROKU (pdf)

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO SKORZYSTANIA Z SERWISU I NASZYCH USŁUG

Wojsko brytyjskie w PGE.

W dniach PGE 24 – 29 października 2015r spółka Port Gdański Eksploatacja miała okazję wykonywania nietypowych usług na rzecz armii brytyjskiej wracającej z manewrów Dragon 2015 w Orzyszu.
Pierwsza wizyta żołnierzy brytyjskich odbyła się w środę 14.10.2015 r, czyli jeszcze w trakcie trwających manewrów. Tego dnia nastąpił wstępny rekonesans; Żołnierze zostali oprowadzeni po terenach portowych i uzyskali wszystkie niezbędne informacje.
Przy współudziale ZMPG S.A. zorganizowaliśmy dla wracających z poligonu żołnierzy miejsca do spania oraz do serwisowania i mycia sprzętu wojennego; a ten był naprawdę niezwykle imponujący: ok. 250 czołgów Challenger-2, kilkanaście wozów piechoty typu Warrior, oraz ciężarówki i ambulanse.
Żołnierze brytyjscy wykonujący swoje rutynowe zadania na terenie portu, pomimo kamuflującego umundurowania, prezentowali się niezwykle barwnie i atrakcyjnie.
W czwartek 29.10.2015, po trwającym 11 godzin załadunku czołgów na statek ro-ro „Britannia Seaways” żołnierze wraz ze swoim sprzętem opuścili Gdańsk i udali się w drogę powrotną do domu.

20151029_120120

Ważenie środków transportu samochodowego i ładunków na terenie Portu Gdańsk przy ulicy Kujawskiej.

W grudniu 2014 roku na terenie Portu Gdańsk w rejonie Basenu Górniczego przy ulicy Kujawskiej
został oddany do użytkowania plac manewrowy o powierzchni 2757 m² z zamontowanymi wagami samochodowymi do ważenia środków transportu samochodowego i ładunków.
1. Waga samochodowa dwupomostowa o wymiarach każdego pomostu 9,0 x 3,0 m i łącznej długości dwóch pomostów 18,0 m.
Waga umożliwia ważenie środków transportu samochodowego i ładunków na każdym pomoście o ciężarze do 30 t oraz łącznie na dwóch pomostach o ciężarze do 60 t.
2. Waga jednopomostowa o wymiarach 18,0 x 3,0 m z możliwością ważenie środków transportu samochodowego i ładunków o ciężarze do 60 t.
Wymienione wagi samochodowe posiadają aktualne świadectwo legalizacji.

Nowe możliwości składowe na Nabrzeżu Wiślanym.

W styczniu 2015 roku, zostały oddane do eksploatacji dwa płaskie magazyny namiotowe o powierzchni 1250 m2 każdy. Magazyny są przystosowane zarówno do obsługi ładunków masowych jak i drobnicowych. Łączna pojemność namiotów dla śruty wynosi 7.000 ton.

Końcowa odprawa celna możliwa jest na Basenie Górniczym

Końcowa odprawa celna możliwa jest na Basenie Górniczym

Uprzejmie informujemy o możliwości rozformowania, przez naszą firmę, kontenerów odprawianych przez oddział celny DCT. W ramach jednego oddziału Urzędu Celnego, końcowa odprawa celna jest możliwa na terenie Basenu Górniczego, gdzie znajdują się magazyny czasowego składowania. Oferujemy usługi rozformowania z kontenerów ładunków drobnicowych, jak i masowych. Odbiory ładunków są możliwe transportem kolejowym oraz drogowym. Zachęcamy Państwa do współpracy.

Nowa waga kolejowa

W dniu 17.04.2014 roku, na terenie Basenu Górniczego, została uruchomiona nowa waga kolejowa SCALEX SRS 100/14 m produkcji firmy TAMTRON.

Jest to waga 2-pomostowa, statyczna, przeznaczona do ważenia wagonów kolejowych typu węglarki. Rejestracji obciążenia belek wagi dokonują tensometryczne czujniki obciążenia. Wykonanie i sposób położenia czujników umożliwia szybkość manewrową przejazdu wagonów przez wagę do 20 km/h. Elektroniczny system wagi składa się nie tylko z czujników, ale i z interaktywnego komputera, który umożliwia szerokie opracowanie danych uzyskanych podczas ważenia.

Waga jest legalizowana. Dokładność ważenia III klasy (+/- 50kg !).

W bezpośrednim sąsiedztwie wagi znajduje się przygotowany od podstaw plac „odładunkowy” o powierzchni 1000 m2 przeznaczony do regulacji wagi ładunku w wagonie.

Mamy nadzieję, że uruchomienie wagi przyczyni się do podniesienia jakości usług wykonywanych dla Państwa.

Zdjęcia wagi w galeri.