port gdański eksploatacja

Oświadczenie zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja

21 lutego 2018 r. Piotr Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Obowiązki przestanie pełnić 28 lutego.
Przyczyną podjęcia decyzji były powody osobiste.
Rada Nadzorcza PGE rezygnację p. Karczewskiego przyjęła.
Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki deklaruje wszczęcie postępowania zmierzającego do wyłonienia nowego prezesa zarządu. Do tego czasu spółką zarządzać będzie wiceprezes zarządu PGE S.A.,
dr Lechosław Rojewski.

Pożegnanie emerytalne

Z okazji przejścia na emeryturę w dniu 27 października 2017 roku, Zarząd Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. miał przyjemność podziękować Panu Jerzemu Grabińskiemu, za wieloletnią pracę zawodową w porcie gdańskim oraz trud włożony w pracę w naszym przedsiębiorstwie.

Pożegnanie emerytalne

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 września 2017 roku Zarząd Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. pożegnał odchodzących na emeryturę: Pana Mieczysława Fieta oraz Panią Bożenę Fiet.

pożegnanie

pożegnanie