port gdański eksploatacja

Rorowiec w Porcie Gdańskim Eksploatacja

Rorowiec w Porcie Gdańsk Eksploatacja – kolejne cysterny płyną na Bliski Wschód.