port gdański eksploatacja

Oświadczenie zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja

21 lutego 2018 r. Piotr Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Obowiązki przestanie pełnić 28 lutego.
Przyczyną podjęcia decyzji były powody osobiste.
Rada Nadzorcza PGE rezygnację p. Karczewskiego przyjęła.
Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki deklaruje wszczęcie postępowania zmierzającego do wyłonienia nowego prezesa zarządu. Do tego czasu spółką zarządzać będzie wiceprezes zarządu PGE S.A.,
dr Lechosław Rojewski.