port gdański eksploatacja

Nasze usługi

1. Przeładunki pomiędzy morskimi i/ lub lądowymi środkami transportu następujących ładunków:

– węgiel, koks,

– inne masowe suche (kruszywa budowlano-drogowe, klinkier, keramzyt, dolomit, skaleń, bentonit),

– zboża i pasze, biomasa, cukier surowy luzem,

– wyroby stalowe takie jak profile, grodzice, pręty, szyny, walcówka w kręgach, kęsy, kęsiska, slaby, blacha w kręgach, blacha w arkuszach, rury, maty budowlane,

– złom (złom wsadowy kawałkowy, niezaolejony, nieradioaktywny),

– konstrukcje, elementy ponadgabarytowe, project cargo, pojazdy, maszyny budowlane i drogowe oraz moduły mieszkalne,

– kontenery na Nabrzeżu Szczecińskim (usługi THC sprzedawane są przez Spółkę GTK S.A. – www.gtk-sa.pl ),

– towary zjednostkowane, w tym ładunki na paletach , w big-bagach i skrzyniach,

– samochody osobowe, ciężarowe,

2. Mocowanie ładunków na środkach transportu lądowego i morskiego;

3. Składowanie i manipulacje ładunków w tym sortowanie, znakowanie i przepakowywanie;

4. Dostawy materiałów sztauerskich;

5. Cumowanie;

6. Usługi konsultingowe odnośnie obsługi i zabezpieczenia ładunków w transporcie lądowym i morskim.