port gdański eksploatacja

Parametry

Nabrzeża Wolnego Obszaru Celnego (WOC I, WOC II)

– Maksymalna długość statku: 170 m, maksymalne zanurzenie: 8,40m

– Place składowe o powierzchni około 60.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton

– Dostępna rampa RO-RO

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: samochody, pojazdy, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, kontenery.

Nabrzeże Oliwskie

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,70m

– Magazyny drobnicowo-masowe o powierzchni około 11.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2,5 do 5 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.

Nabrzeże Wiślane

– Maksymalna długość statku: 210 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m

– Place składowe i zasobnia odkryta o powierzchni około 48.300 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2

– Magazyny, zasobnia zadaszona i namioty drobnicowo-masowe o powierzchni około 48.300 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 3 do 5 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.

Nabrzeże Szczecińskie

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,80m

– Place składowe o powierzchni około 20.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 10 t/m2, oraz place składowe o powierzchni około 16.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m2

– 2 żurawie stacjonarne o udźwigu do 40 ton, suwnica kontenerowa o udźwigu do 60 ton, dźwig samojezdny o udźwigu do 100 ton.

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana.

Nabrzeża Basenu Górniczego (Węglowe, Rudowe, Administracyjne)

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m

– Place składowe i zasobnie odkryte o powierzchni około 150.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2 do 10 t/m2, oraz place składowe o powierzchni około 3.500 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: ładunki masowe suche, masowe płynne, złom, kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana