port gdański eksploatacja

Ogólne informacje o firmie

Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony).

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe takie jak:

– samochody osobowe

– wyroby stalowe takich jak profile, grodzice, pręty, szyny, walcówka w kręgach, kęsy, kęsiska, slaby, blacha w kręgach, blacha w arkuszach, rury, maty budowlane

– złom (złom wsadowy kawałkowy, niezaolejony, nieradioaktywny),

– konstrukcje, elementy ponadgabarytowe, project cargo, pojazdy, maszyny budowlane i drogowe oraz moduły mieszkalne,

– kontenery na Nabrzeżu Szczecińskim (usługi THC sprzedawane są przez Spółkę GTK S.A.),

– towary zjednostkowane, w tym ładunki na paletach , w big-bagach i skrzyniach,

– węgiel, koks,

– inne masowe suche (kruszywa budowlano-drogowe, klinkier, keramzyt, dolomit, skaleń, bentonit),

– zboża i pasze, biomasa, cukier surowy luzem,

Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.
Spółka wykonuje usługi na 8 nabrzeżach zlokalizowanych wzdłuż Martwej Wisły po obu jej stronach. Długość wszystkich nabrzeży na których prowadzona jest działalność operatorska wynosi 5 km. Do wszystkich nabrzeży istnieje dostęp samochodami oraz wagonami. Dogodny dojazd do Autostrady A1 zapewnia Trasa Sucharskiego.

Port Gdański Eksploatacja S.A. posiada certyfikaty:
ISO 9001: 2000 wydany przez PRS, w zakresie realizacji usług przeładunkowo-składowych,
GMP+B3 (2007) wydany przez DEKRA Certification GmbH, w zakresie magazynowania oraz przeładunku pasz.

Spółka stara się przestrzegać wszystkich procedur powodujących utrzymywanie wysokich standardów jakości wobec naszych klientów.