port gdański eksploatacja

Nabrzeże WOC I, WOC II

– Maksymalna długość statku: 170 m, maksymalne zanurzenie: 8,40m

– Place składowe o powierzchni około 60.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton

– Dostępna rampa RO-RO

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: samochody, pojazdy, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, kontenery.