port gdański eksploatacja

Nabrzeże Wiślane

– Maksymalna długość statku: 210 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m

– Place składowe i zasobnia odkryta o powierzchni około 48.300 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m2

– Magazyny, zasobnia zadaszona i namioty drobnicowo-masowe o powierzchni około 14.500 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 3 do 5 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.