port gdański eksploatacja

Nabrzeże Szczecińskie

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,80m

– Place składowe o powierzchni około 20.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 10 t/m2, oraz place składowe o powierzchni około 16.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m2

– 2 żurawie stacjonarne o udźwigu do 40 ton, suwnica kontenerowa o udźwigu do 60 ton, dźwig samojezdny o udźwigu do 100 ton.

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana.