port gdański eksploatacja

Nabrzeże Oliwskie

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,70m

– Place składowe o powierzchni około 24.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 6 do 9 t/m2

– Magazyny drobnicowo-masowe o powierzchni około 11.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2,5 do 5 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: samochody, pojazdy, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.