port gdański eksploatacja

Nabrzeże Administracyjne

– Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m

– Place składowe i zasobnie odkryte o powierzchni około 150.000 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2 do 10 t/m2, oraz place składowe o powierzchni około 3.500 m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m2

– Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton

– Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: ładunki masowe suche, masowe płynne, złom, kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana