port gdański eksploatacja

Nowe możliwości składowe na Nabrzeżu Wiślanym.

W styczniu 2015 roku, zostały oddane do eksploatacji dwa płaskie magazyny namiotowe o powierzchni 1250 m2 każdy. Magazyny są przystosowane zarówno do obsługi ładunków masowych jak i drobnicowych. Łączna pojemność namiotów dla śruty wynosi 7.000 ton.