port gdański eksploatacja

Nowa waga kolejowa

W dniu 17.04.2014 roku, na terenie Basenu Górniczego, została uruchomiona nowa waga kolejowa SCALEX SRS 100/14 m produkcji firmy TAMTRON.

Jest to waga 2-pomostowa, statyczna, przeznaczona do ważenia wagonów kolejowych typu węglarki. Rejestracji obciążenia belek wagi dokonują tensometryczne czujniki obciążenia. Wykonanie i sposób położenia czujników umożliwia szybkość manewrową przejazdu wagonów przez wagę do 20 km/h. Elektroniczny system wagi składa się nie tylko z czujników, ale i z interaktywnego komputera, który umożliwia szerokie opracowanie danych uzyskanych podczas ważenia.

Waga jest legalizowana. Dokładność ważenia III klasy (+/- 50kg !).

W bezpośrednim sąsiedztwie wagi znajduje się przygotowany od podstaw plac „odładunkowy” o powierzchni 1000 m2 przeznaczony do regulacji wagi ładunku w wagonie.

Mamy nadzieję, że uruchomienie wagi przyczyni się do podniesienia jakości usług wykonywanych dla Państwa.

Zdjęcia wagi w galeri.