port gdański eksploatacja

Nierozstrzygnięcie przetargu na odzież roboczą.

Dział Administracyjny Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. podaje do wiadomości o nierozstrzygnięciu Przetargu na dostawy odzieży roboczej i ochronnej w roku 2017.

Z-ca Kierownika Działu NOP ds. Administracyjnych
Janusz Laszkiewicz

Gdańsk 2016.12.28.