port gdański eksploatacja

Ważenie środków transportu samochodowego i ładunków na terenie Portu Gdańsk przy ulicy Kujawskiej.

W grudniu 2014 roku na terenie Portu Gdańsk w rejonie Basenu Górniczego przy ulicy Kujawskiej
został oddany do użytkowania plac manewrowy o powierzchni 2757 m² z zamontowanymi wagami samochodowymi do ważenia środków transportu samochodowego i ładunków.
1. Waga samochodowa dwupomostowa o wymiarach każdego pomostu 9,0 x 3,0 m i łącznej długości dwóch pomostów 18,0 m.
Waga umożliwia ważenie środków transportu samochodowego i ładunków na każdym pomoście o ciężarze do 30 t oraz łącznie na dwóch pomostach o ciężarze do 60 t.
2. Waga jednopomostowa o wymiarach 18,0 x 3,0 m z możliwością ważenie środków transportu samochodowego i ładunków o ciężarze do 60 t.
Wymienione wagi samochodowe posiadają aktualne świadectwo legalizacji.